SoutěžeVýtvarný obor

Čtvero ročních dob v Zaječicích

Obecní úřad a Osvětová beseda Zaječice pořádali ve dnech 3. – 12. 4. 2014 19. ročník výtvarné soutěže pro děti mateřských škol, pro žáky 1. – 5. tříd základních škol, základních uměleckých škol a domů dětí a mládeže regionu Chrudimska a Hlinecka. Pořadatelé si pro letošní ročník zvolili téma „Čtvero ročních dob“. Této akce zúčastnili též žáci naší školy s tradičně dobrými výsledky – Veronika Hledíková se umístila na 1. místě, Erika Radoňová na 2. místě a Hana Pavlačičová na 3. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!