Dechový orchestr základní umělecké školy J. N. Filcíka, Chrast

Poslechněte si naši dechovku

Dechový orchestr zahájil svoji činnost po založení ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti v r. 1968.

Jeho vedoucími byli postupně p. Jaroslav Drášil (tehdejší ředitel školy), p. Jaroslav Havel a od roku 1976 p. Jaroslav Švadlenka, který orchestr řídí dodnes (s výjimkou školního roku 1989/1990, kdy ho vedl p. uč. Václav Divoš). Vedle hlavních dirigentů se na práci s orchestrem vystřídala řada asistentů. V současné době s p. uč. J. Švadlenkou spolupracuje jeho dcera Hana Žemličková a jeho bývalá žákyně Pavla Medunová. Od vzniku orchestru se v jeho řadách vystřídalo už několik generací hráčů a protože se hudební nadání v rodinách dědí, hráli v něm v některých případech rodiče a později jejich děti. Aktuální věková skladba členů orchestru je přibližně od 10 do 25 let.

Orchestr se pravidelně účastní akcí, pořádaných městem Chrast, pravidelně vystupuje na několika přehlídkách či festivalech dechové hudby v Pardubickém kraji i mimo něj. V posledních letech slaví úspěchy i v soutěžích ZUŠ – v letech 2001, 2004, 2007 a 2010 získal vždy 1. cenu v krajském kole a v r. 2007 se zúčastnil také ústředního kola v Litvínově. Od téhož roku je také pravidelným účastníkem festivalu Kmochův Kolín. V září 2012 poprvé vycestoval do zahraničí – zúčastnil se festivalu Mezinárodní dny hudby a folklóru v polském Lešně, odkud si přivezl umístění ve zlatém pásmu.

Repertoár orchestru je pestrý – na své si přijdou milovníci klasické dechovky, ale naleznete v něm koncertní kousky či hudbu z muzikálů, operet a populární melodie.