Hudební obor

Informace k ukončení I. pololetí

Výpis vysvědčení za I. pololetí obdrží žáci od svých třídních učitelů v hodinách individuální výuky v termínu od 24. do 30. ledna. 31. ledna jsou pololetní prázdniny.