Hudební obor

Komorní hry v kraji

V úterý 19. března se konalo v Pardubicích krajské kolo v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů. Naše houslové duo ve složení Jakuba Maria Lechnýřová a Agáta Chvojková předvedlo velmi pěkný výkon a získalo 1. cenu. Stejné ocenění si druhý den z Vysokého Mýta, kde místní ZUŠ pořádala krajské kolo v komorní hře s převahou dechových nástrojů, přivezlo naše žesťové kvarteto ve složení Martin Vodák, Tereza Žáková, Veronika Andrýsová a Adriana Příhodová. Přestože pro obě naše komorní tělesa soutěž v tomto kole končí, je to obrovský úspěch, ke kterému všem soutěžícícm a v neposlední řadě oběma vyučujícím – Heleně Kohoutkové a Pavle Medunové moc gratulujeme.