Výtvarný obor

Krajské kolo soutěže Evropa ve škole 2014

Dne 19.3. 2014 se konalo v DDM Štolbova, Pardubice krajské kolo 23. ročníku výtvarné a literární soutěže Evropa ve škole pořádané MŠMT. Žáci ZUŠ Chrast J. N. Filcíka se umístili v 1. kategorii na 2. místě s postupem do celostátního kola za kolektivní práci „Pohled do tajů mikrosvěta – hmyz“, které se bude konat v Pardubicích během května. Soutěže se celkem zúčastnilo 287 žáků z 23 škol. Evropa ve škole je soutěž s dlouholetou tradicí, organizována předními evropskými institucemi již od roku 1953. Jejím cílem je šířit mezi mladými lidmi sounáležitost evropských zemí a pocit zodpovědnosti za osud Evropy. Letošní téma soutěže souvisí s vyhlášením roku 2014 jako Evropského roku vědy a v Česku Roku české hudby. Práce výherců i zúčastněných můžete do konce března vidět v nákupním středisku Grand a v DDM Štolbova v Pardubicích. Všem malířům gratulujeme.