Soutěže

MEZINÁRODNÍ AKORDEONOVÁ SOUTĚŽ

Ve dnech 12. – 14. dubna se v Ostravě konala prestižní akordeonová soutěž, které se zúčastnil talentovaný žák naší školy Tadeáš Mrázek. V porotě soutěže zasedli renomovaní akordeonoví hráči a zástupci vysokých škol z Polska, Litvy, Běloruska a České republiky. Do soutěže se přilásilo 131 účastníků z několika zemí. Soutěž byla rozdělena podle věku do sedmi kategorií. Ve II. kategorii, do které patřil i náš žák, soutěžilo 18 dětí, z toho 8 Čechů. Tadeáš podal skvělý výkon, sklidil velký potlesk a pochvalu od poroty. Umístil se na krásném 4. místě. Tadeášovi děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů.

Edita Žaludová