Hudební obor

O čem nám hudba vypráví

muzikanti

V neděli 22. září Komorní filharmonie Pardubice zahájila další cyklus koncertů pro děti a jejich rodiče, letos s názvem „O čem nám hudba vypráví“. Na prvním koncertě „Hudba tancuje“, na kterém nechyběla samozřejmě také početná výprava z naší školy, se publikum dozvědělo mnoho nového o tanci v hudbě. Malí posluchači dostávali od moderátora různé úkoly a otázky a dokonce si zatancovali. V rámci cyklu se máme i dále na co těšit – v únoru nás čeká koncert „Hudba maluje“ a v květnu „Hudba mluví“.
Na závěr svého příspěvku bych se ráda vrátila k minulosti. Loňský cyklus „My jsme malí muzikanti“ Filharmonie zakončila slavnostním koncertem, na kterém spolu s hráči vystoupili též mladí muzikanti z řad publika. Své zástupce na pódiu měla také naše škola a jak to našim flétnistům, klarinetistům a akordeonistce mezi profesionály slušelo, se můžete přesvědčit na fotgrafiích.