Hudební obor

Okresní kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje

Ve čtvrtek 22. února pořádala naše škola okresní kolo soutěže ve hře na dechové žesťové nástroje, kde jsme byli tradičně velmi úspěšní – ze všech 20 postupujících do dalších bojů je přesně polovina z naší školy. Naši žáci získali 13x 1. cenu, 5x 2. cenu a 1x 3. cenu. Chrudimský okres budou reprezentovat na konci března ve Vysokém Mýtě v oboru lesní roh Adriana Příhodová a Elizabeth Toporčanová, na trubku Jiří Halamka, Tereza Žáková a Vojtěch Tetřev, na tenor Adam Starý a Josef Bálek, na trombon opět Josef Bálek a Robert Bureš a na tubu Jakub Malinský. Pepa Bálek se navíc nejvyšším ziskem bodů v oboru hra na tenor stal absolutním vítězem celé soutěže. Blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy nejen všem soutěžícím, ale též jejich pedagogům, jmenovitě Jaroslavu Švadlenkovi, Pavle Medunové a Petru Jandíkovi.