Hudební obor

Okresní kolo v komorní hře

Ve středu 27. února proběhla v Hlinsku dvě okresní kola – v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů a v komorní hře s převahou dechových nástrojů. Oba naše soubory – smyčcové duo ve složení Jakuba Maria Lechnýřová a Agáta Chvojková pod vedením p. učitelky Heleny Kohoutkové a žesťové kvarteto ve složení Martin Vodák, Tereza Žáková, Veronika Andrýsová (trubky) a Adriana Přihodová (lesní roh) pod vedením p. učitelky Pavly Medunové obsadily první místa a budou nás reprezentovat za tři týdny v krajských kolech. Naši mladí žesťaři navíc získali nejvyšší dosažený počet bodů a stali se absolutními vítězi nejen své soutěže, ale i celého soutěžního dne. Všem moc gratulujeme a děkujeme za vynikající reprezentaci.