O škole

Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast vznikla v roce 1968. Působí jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je Město Chrast. Posláním školy je poskytnout odborné vzdělání v hudebním a výtvarném oboru se zaměřením na rozvoj talentu. Cíleně se zabýváme výchovou kulturně vzdělaných mladých lidí, kteří budou předávat své poznatky a zkušenosti dalším generacím. Formujeme osobnost žáka k zodpovědnosti a pracovitosti nejen v oblasti umění a povinnostem v ZUŠ, ale i ke stěžejním hodnotám životním a lidským (empatie, pochopení, citlivost, tolerance). V hudebním oboru preferujeme souborovou hru, která má u nás dlouholetou tradici, a ve výtvarném oboru týmovou práci – vedeme žáky k zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za kolektiv. Spolupracujeme s okolními mateřskými i základními školami – pořádáme pro jejich žáky pravidelné výchovné koncerty. Účastníme se Národních soutěží základních uměleckých škol, které vyhlašuje MŠMT v pravidelných tříletých cyklech, a dalších soutěží s tradičně vynikajícími výsledky.

 

Organizace studia:

Přípravné studium (pro 5 – 7leté žáky) – 2 ročníky
Základní studium I. stupně – 7 ročníků
Základní studium II. stupně – 4 ročníky

Školné 

Hudební obor

  • individuální výuka 300,- Kč / měsíc (1 500,-Kč / pololetí)
  • skupinová výuka 200,- Kč / měsíc (1 000,- Kč / pololetí)

Výtvarný obor

  • 250,- Kč / měsíc (1 250,- Kč / pololetí)

Do školného jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak stanoví učební plány v jednotlivých ročnících a oborech.

Výše pronájmu za hudební nástroj nebo uč. pomůcku – 600,- Kč/rok (300,- Kč / pololetí)

Slevy

  • třetí a další žák z rodiny – 50 %
  • žák navštěvující dva obory – výtvarný 50 %
  • hra na druhý nástroj – saxofon, pozoun– 50 %
  • hra na druhý nástroj – tuba, kontrabas – zdarma

Bezhotovostní platba – převodem na účet školy: 78-8177360227 / 0100. Předpis o platbě předá žákovi učitel hlavního studijního zaměření.

Hotově lze úplatu za vzdělání a pronájem nástroje uhradit za I. pololetí do konce září a za II. pololetí do konce února takto:

  • v Chrasti v kanceláři školy (ve čtvrtek od 9 do 11hodin a od 14 do 17 hodin)
  • v Hrochově Týnci v učebně č. 8 (v pondělí od 14 do 15 hodin)

Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou předpis o platbě.

Jiné platební podmínky po dohodě s vedením školy.

 

Přístupnost webových stránek

Naše webové stránky jsou přístupné pro naše uživatele, zejména pro osoby se zdravotním postižením, jsou vnímatelné, ovladatelné, srozumitelné a stabilní.