Hudební obor

Oslavy 50. výročí školy a 100. výročí republiky

V sobotu 13. října jsme v našem sále zahájili oslavy 50. výročí od založení školy prvním koncertem. Ve velmi příjemné atosféře se naplněnému sálu představili se svým pestrým programem bývalí žáci, kteří dnes studují na konzervatořích. Koncert byl současně také vernisáží výstavy, která prostřednictvím fotografií zobrazuje historii školy.

V neděli 4. listopadu jsme společně oslavili dvě velká výročí. Vše začalo už ráno dnem otevřených dveří v budově ZUŠ, ze které už předchozí den po čtyřech měsících zmizelo lešení. Desítky návštěvníků tak měly možnost poprvé vidět její novou „kabátek“ a hlavně prohlédnout si nově zrekonstruované prostory a výstavu, která mapuje 50 let existence školy. Učebna hudební nauky se na pár hodin proměnila v kavárnu, kde bylo možné v příjemné atmosféře a za hudebního doprovodu posedět, popovídat si a občerstvit se. Oslavy se pak odpoledne přesunuly do sokolovny na slavnostní koncert, který úderem 14. hodiny zahájila žesťová a bicí sekce dechového orchestru fanfárou z opery Libuše B. Smetany. Na programu zazněly v podání našich sborů, souborů a orchestrů převážně skladby českých autorů a nechyběly ani české a moravské lidové písně. Závěr koncertu pak patřil společnému vystoupení sborů s dechovým orchestrem a České písničce od Karla Hašlera a československé hymně, kterou spolu s malými zpěváky zazpívali též zaměstnanci školy.