Hudební obor

Pozvánka na schůzi SRPŠ

Vážení rodiče,
v úterý 21. října 2014 v 17 hod v sále ZUŠ se uskuteční ustanovující schůze Spolku rodičů a přátel školy, na které budou projednány a schvalovány stanovy nového spolku, dále proběhne volba orgánů spolku a bude vytvořen plán činnosti spolku pro aktuální rok.
Máte-li chuť se schůze zúčastnit, případně se stát členy spolku, jste srdečně zváni!
Za zakladatele spolku
Zorka Broklová