Reiprichová Milada

klavír

Vystudovala hru na klavír na Pražské konzervatoři, kterou v roce 1970 reprezentovala na koncertě v Lucembursku, kde přednesla České tance B. Smetany a skladby soudobé belgické tvorby. Ve studiu pokračovala na Janáčkově akademii múzických umění v Brně ve třídě profesora Vlastimila Lejska. Byla oceněna na českých i mezinárodních soutěžích. V roce 1979 nastoupila jako profesorka klavírní hry na Konzervatoři v Košicích. Během 15 let tamního působení vychovala řadu absolventů, kteří dále pokračovali ve studiu na VŠMU v Bratislavě a na vysokých školách v Rakousku a Maďarsku. Zároveň absolvovala postgraduální studium na JAMU v oboru čtyřruční hra a hra na dva klavíry spolu se svým manželem. Pravidelně koncertovala, nahrávala v rozhlase a spolupracovala se Státní filharmonií Košice. V roce 1994 se přestěhovala zpět do České republiky a od té doby vyučuje hru na klavír na ZUŠ v Chrasti. Za dobu svého působení zaznamenala se svými žáky vynikající výsledky v různých soutěžích v České republice i v zahraničí a za svou pedagogickou práci byla i několikrát oceněna. Má dva syny (Otu a Richarda), kteří oba jdou v muzikantských šlépějích svých rodičů.Práce s dětmi a láska k hudbě jsou její celoživotní náplní a této činnosti věnuje veškerý svůj čas.