Hudební obor

ŠKOLNÉ ZA II. POLOLETÍ

Školné za II. pololetí vybíráme od 5. února. Upřednostňujeme bezhotovostní platbu – předpis obdrží žáci od svých třídních učitelů. V hotovosti lze školné uhradit v Chrasti od 5. února do 26. března vždy ve středu od 9 do 17 hodin a v Hrochově Týnci v pondělí 17. února, 3., 17. a 24. března od 14 do 17 hodin v učebně číslo 6.