Hudební obor

Školní kolo soutěže

Ve středu 5. února proběhlo v sále ZUŠ školní kolo soutěže, které určilo postupující do kol okresních. Ve Slatiňanech bude naši školu ve hře na kytaru reprezentovat teprve sedmiletá Dorotka Dusová ze třídy paní učitelky Zdeňky Marešové. Pod pečlivým vedením paní učitelky Milady Reiprichové se do okresního kola chystají dvě klavíristky – za 0. kategorii Alžběta Rousková a za 6. kategorii Jana Žemličková. Výborné výkony obou děvčat na domácím poli slibují šance na dobré umístění také v Chrudimi, kde se představí v úterý 4. března. Nejpočetnější výprava z naší školy zavítá hned další den do ZUŠ Hlinsko, která pořádá okresní kolo ve hře na smyčcové nástroje. Reprezentovat nás v něm budou houslisté Agáta Chvojková, Veronika Pošvářová, Jakuba Maria Lechnýřová, Tereza Šmejdová, Karolína Krobotová a Ondřej Beran a violisté Vilém Groborz, Michala Beranová, Víta Zlesáková (všichni ze třídy paní učitelky Heleny Kohoutkové) a Jan Žídek (ze třídy paní učitelky Kláry Pošvářové). Všem soutěžícím držíme palce a přejeme jim hodně štěstí a další úspěchy.