Uhlířová Helena

klavír, PHV, HN, sbory, korepetice

Ve své praxi vycházím z toho, že téměř každý žák může získat základní umělecké vzdělání. Respektuji míru žákova nadání a jeho osobnostní limity , výuku tomu přizpůsobuji. Dbám na pestrost, názornost, všestrannost a aktivní zapojení žáků. Mým cílem je, aby hodiny navštěvoval rád. Věřím, že každý si z mé výuky do života něco pozitivního odnese. U klavíru a ve sborech mám dnes už i děti svých bývalých žáků, z nichž někteří (K.Bytnarová, Mgr.M.Klapalová – Blažková, PhD., Mgr. H.Žemličková – Švadlenková) mají hudbu jako svoji profesi. Jako korepetitorka spolupracuji se zpěváky třídy kolegyně G.Zornyshko.