Soutěže

Úspěch klavíristky v krajském kole

V krajském kole soutěže ZUŠ ve hře na klavír ve Vysokém Mýtě získala naše jedenáctiletá klavíristka Alžběta Rousková 1. cenu a bude školu a kraj reprezentovat ke konci dubna v kole ústředním, které bude pořádat ZUŠ Taussigova v Praze. Porotě se nejvíce líbila Bětčina interpretace skladby F. Liszta, za kterou jí navíc udělila mimořádnou cenu. Blahopřejeme a děkujeme naší žačce a paní učitelce Miladě Reiprichové za skvělou přípravu a příkladnou reprezentaci školy.
Hana Žemličková, ředitelka ZUŠ