Hudební obor

Ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje

Ve dnech 21. – 24. května se v ZUŠ Liberec – Frýdlantská konalo ústřední kolo soutěže ZUŠ ve hře na dechové nástroje. Naši školu zde úspěšně reprezentoval tenorista Josef Bálek, který ve velmi silné konkurenci získal krásné 3. místo, a hornistka Jana Žemličková, která již podruhé v této soutěži obhájila 1. místo (zvítězila též v letech 2009 a 2012). Oba žáky vede p. učitel Jaroslav Švadlenka, který od odborné poroty obdržel ocenění „za dlouholetou úspěšnou pedagogickou práci“. Všem zúčastněným moc gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.