Hudební obor

Ústřední kolo soutěže

Na začátku května se v Praze konalo ústřední kolo soutěže ve hře na dechové nástroje, kde jsme měli hned čtyři reprezentanty. Obě flétnistky ze třídy p. učitelky Zdenky Rotreklové soutěžily hned první den – Ema Chvojková získala čestné uznání a Michaela Kropáčková diplom za účast. Žesťaři – hornistka Adriana Příhodová (ze třídy Pavly Medunové) a trombonista Josef Bálek (ze třídy Jaroslava Švadlenky) se se svými velmi zdařilými výkony předvedli následující den a porota je odměnila shodně 2. cenami.

Všem soutěžícím a také pedagogům a korepetitorce Heleně Uhlířové gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.