50 let Základní umělecké školy Jana Nepomuka Filcíka, Chrast

 

V letošním školním roce slaví naše škola významné jubileum – 50 let od svého založení.

Oslavy 50. výročí naší školy

Vše začalo v březnu 1968, kdy z iniciativy p. Jaroslava Drášila vznikla v Chrasti pobočka hlinecké LŠU. Protože výsledky první třídy, čítající 17 žáků, byly výborné, nestálo vzniku samostatné LŠU nic v cestě a tak se stalo 1. září 1968. První roky se museli žáci a učitelé spokojit s prostory ZDŠ, ale v roce 1972 se výuka přesunula do budovy v č. p. 6 na chrasteckém náměstí. Další stěhování přišlo pak v roce 1988 o pár metrů dál a o číslo popisné výš, do budovy, ve které škola působí dodnes. Velmi důležitým historickým krokem bylo v roce 1980 rozšíření činnosti školy na pobočce v Hrochově Týnci, kde už 3 roky před tím fungovala detašovaná třída. Další pobočka přibyla v roce 2014 v Pardubicích na ZŠ Waldorfská. Od svého vzniku se škola věnuje především výuce hudebního oboru, na pobočce 6 let pracoval též literárně dramatický obor a výtvarný obor se vyučoval v Hrochově Týnci v letech 1995 – 2004 a od roku 2007 se velmi úspěšně a jistě natrvalo jeho výuka rozjela v Chrasti. O historii školy bych mohla napsat článek, který by zaplnil hned několik stránek Chrasteckých ohlasů. Ale toto rozhodně není mým cílem. Když dovolíte, budu teď trochu osobnější. Já sama jsem do tehdejší lidušky nastoupila v roce 1976 coby pětiletá klavíristka a od té doby jsem ji prakticky neopustila, jen se postupně měnila moje role v ní. Byla jsem žákyní, učitelkou, rodičem dvou žákyň a nakonec se ze mě stala ředitelka. Všechny své předchůdce ředitele jsem zažila – p. Jaroslava Drášila si příliš nepamatuji, ale z doslechu vím, že byl velmi přísný a že budil v žácích i učitelích respekt. Když se musel ze zdravotních důvodů předčasně vzdát funkce, nahradil ho na krátkou dobu p. Jindřich Havel. A po něm se už v roce 1978 ujal funkce p. Petr Židek, který školu úspěšně vedl téměř 30 let. Myslím, že není nutné, abych se rozepisovala, jak přínosné bylo působení tohoto mimořádného člověka pro školu, Chrast, Hrochův Týnec a blízké okolí. Za vše, čím dneska jsme, vděčíme právě jemu. V jeho dobře rozjetém díle a ve stejném duchu pokračovala také jeho následovnice p. Pavlína Divošová. Její snahy však, bohužel, přerušila předčasná smrt v roce 2013. Já jsem pomyslnou štafetu převzala, aniž bych to kdy předtím plánovala. Budu se však snažit, a doufám, že snad už tak čtyři roky činím, navázat na vynikající práci svých předchůdců a dělat vše pro to, aby naše škola nadále jen vzkvétala a dělala Chrasti čest.  Ke svým padesátinám dostáváme od zřizovatele nádherný dárek – po vybudování učeben a ateliéru v podkroví v roce 2016 a rekonstrukci sálu a chodeb v loňském roce, letos o prázdninách probíhají úpravy tříd v přízemí a nakonec bude mít škola i nový „kabátek“ (= novou fasádu). Děkujeme Městu Chrast nejen za štědrý dar, ale též za podporu a dobrou spolupráci. Se slovy díků nemůžeme zapomenout ani na Město Hrochův Týnec, ale i okolní obce, odkud k nám dojíždějí žáci a které raději nebudu jmenovat, abych na některou nezapomněla.

 

Na závěr mi dovolte, abych naší škole popřála mnoho dalších úspěchů, spokojené pedagogy a spoustu šikovných žáčků, kteří budou na „svou zušku“ rádi vzpomínat a rádi se do ní vracet.

 

Hana Žemličková, ředitelka ZUŠ

 

A na závěr film, který byl natočen při příležitosti výročí školy. Ve filmu dobrovolně účinkují žáci, zaměstnanci a přátelé školy. Příjemnou podívanou.