Skip to content
Menu

Přinášíme smutnou zprávu – ve čtvrtek 4. ledna nás navždy opustil bývalý ředitel naší školy, skladatel, flétnista a především pedagog pan Petr Židek. Dovolte nám v krátkosti připomenout tuto osobnost, která se nesmazatelnou stopou zapsala do historie naší školy a významně zasáhla do kulturního dění Chrudimi, Chrasti a Hrochova Týnce.

Petr Židek se narodil 24. ledna 1942 v Chrudimi do hudební rodiny ředitele kůru, varhaníka a skladatele Karla Židka. Po studiích na Vyšší odborné hudební škole v Kroměříži (dnes Konzervatoř Kroměříž) a po krátkém působení ve Vojenském uměleckém souboru začal vyučovat na tehdy Lidové škole umění v Chrudimi. Vzdělávání mladých hudebních talentů zasvětil celý svůj život – učitelem byl od roku 1963 až do roku 2017. Vedle pedagogické činnosti se Petr Židek věnoval také činnosti skladatelské a aranžérské, je autorem téměř 300 vlastních skladeb a mnoha úprav, které nejvíce využíval on sám i jeho kolegové při práci s dětmi. Ředitelem naší školy se stal v roce 1978 a v průběhu svého téměř třicetiletého působení ji vybudoval do dvojnásobné velikosti a zasloužil se o její vynikající úroveň. Jeho podíl na velmi dobré atmosféře uvnitř pedagogického sboru, ale i ve vztazích mezi učiteli, žáky a rodiči pociťujeme dodnes.

Za jeho umělecké a pracovní nasazení a za úsilí, které škole věnoval, mu patří obrovský dík. S úctou a láskou budeme na něho vzpomínat.

 

p.Židek