Skip to content
Menu

Ve středu 2. října se v sále naší školy uskutečnilo první žákovské vystoupení nového školního roku se symbolickým názvem „Letos poprvé“. Přestože měli v té době účinkující žáci za sebou pouhé čtyři týdny výuky, přítomné posluchače potěšili svými vemi pěknými a zdařilými výkony. Svědčí to nejen o jejich šikovnosti, ale též o píli během prázdnin, tedy v čase zaslouženého odpočinku. Na programu koncertu bylo též zasedání Spolku rodičů a přátel ZUŠ J. N. Filcíka, Chrast, takže nezbytnou součástí byl také projev předsedkyně p. Zorky Broklové a pokladní p. Šárky Šiklové, která přednesla zprávu o hospodaření Spolku za uplynulé období. V závěru zasedání proběhly volby, z nichž vzešel nový výbor ve složení p. Martin Vodák – předseda, p. Lucie Vohradníková – místopředsedkyně a p. Zorka Broklová – pokladní. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala bývalému výboru – p. Z. Broklové, p. M. Šímovi, p. Š. Šiklové, p. J. Pulkrábkové a p. V. Rektorisové za jejich pětiletou práci pro naši školu. Tři z výše jmenovaných dam navíc přislíbily svou aktivní účast také v dalším období a my už se moc těšíme na spolupráci nejen s nimi, výborem SRPŠ, ale též s dalšími rodiči a přáteli školy.