Skip to content
Menu

Kalendář školních akcí

Přijímací pohovory pro školní rok 2023/24

V současné době máme naplněnou kapacitu, ale je více než pravděpodobné, že se situace na začátku září změní a budou volná místa. Zájemci o studium na naší škole, kteří nestihli podat přihlášku do termínu červnových přijímacích pohovorů, mohou vyplnit přihlášku. V případě, že se budou konat doplňkové přijímací pohovory, podáme všem včasnou informaci prostřednictvím e-mailu či SMS.

Online žákovská knížka

E-omluvenka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Základní umělecká škola Jana Nepomuka Filcíka, Chrast vznikla v roce 1968. Působí jako příspěvková organizace s právní subjektivitou a jejím zřizovatelem je Město Chrast. Posláním školy je poskytnout odborné vzdělání v hudebním a výtvarném oboru se zaměřením na rozvoj talentu. Cíleně se zabýváme výchovou kulturně vzdělaných mladých lidí, kteří budou předávat své poznatky a zkušenosti dalším generacím. Formujeme osobnost žáka k zodpovědnosti a pracovitosti nejen v oblasti umění a povinnostem v ZUŠ, ale i ke stěžejním hodnotám životním a lidským (empatie, pochopení, citlivost, tolerance). V hudebním oboru preferujeme souborovou hru, která má u nás dlouholetou tradici, a ve výtvarném oboru týmovou práci – vedeme žáky k zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za kolektiv. Spolupracujeme s okolními mateřskými i základními školami – pořádáme pro jejich žáky pravidelné výchovné koncerty. Účastníme se Národních soutěží základních uměleckých škol, které vyhlašuje MŠMT v pravidelných tříletých cyklech, a dalších soutěží s tradičně vynikajícími výsledky.

logo_sablony

Projekt

ZUŠ – CHRAST, OPJAK

je spolufinancován Evropskou unií.