Organizace studia:

 • Přípravné studium (pro 5 – 7leté žáky) – 2 ročníky
 • Základní studium I. stupně – 7 ročníků
 • Základní studium II. stupně – 4 ročníky

Slevy

 • třetí a další žák z rodiny – 50 %
 • žák navštěvující dva obory – výtvarný 50 %
 • hra na druhý nástroj – saxofon, pozoun– 50 %
 • hra na druhý nástroj – tuba, kontrabas – zdarma

Školné

Hudební obor

 • individuální výuka 300 Kč / měsíc (1 500 Kč / pololetí)
 • skupinová výuka 200 Kč / měsíc (1 000 Kč / pololetí)

Výtvarný obor

 • 250 Kč / měsíc (1 250 Kč / pololetí)

* Do školného jsou zahrnuty povinné předměty event. nepovinné předměty v rozsahu, jak stanoví učební plány v_jednotlivých ročnících a oborech.

** Výše pronájmu za hudební nástroj nebo uč. pomůcku – 300 Kč / pololetí (600 Kč / rok)

Způsob platby

Bezhotovostní platba – převodem na účet školy: 78-8177360227 / 0100. Předpis o platbě předá žákovi učitel hlavního studijního zaměření.

Hotově lze úplatu za vzdělání a pronájem nástroje uhradit za I. pololetí do konce září a za II. pololetí do konce února takto:

 • v Chrasti v kanceláři školy (ve čtvrtek od 9 do 11hodin a od 14 do 17 hodin)
 • v Hrochově Týnci v učebně č. 8 (v pondělí od 14 do 15 hodin)

Při hotovostní platbě je nutné mít s sebou předpis o platbě.

*Jiné platební podmínky po dohodě s vedením školy