Skip to content
Menu

Mezinárodní akordeonové dny v Praze

Ve dnech 27. 10. – 30. 10. 2022 se konal v Praze / v sále Pražské konzervatoře / mezinárodní akordeonový festival, kterého se zúčastnil také  žák naší školy Tadeáš Mrázek. V porotě zasedli špičkoví světoví akordeonisté – kromě italského předsedy M. Patarini také akordeonisté z Belgie, Švédska, Rakouska a v neposlední řadě také přední akordeonisté z ČR. Tadeáš ze třídy p. uč. Edity Žaludové v soutěži skvěle obstál a přivezl si krásné umístění ve zlatém pásmu s vysokým bodovým hodnocením.

Blahopřejeme!