Skip to content
Menu
Menu

Hudební obor

Vzdělávací oblast Hudební interpretace a tvorba

Tato vzdělávací oblast žákovi umožňuje získávat a postupně rozvíjet techniku hry na zvolený hudební nástroj nebo zdravý a správný způsob zpěvu. Během studia žák získává základní hudební návyky, které následně využívá při interpretaci hudby nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč komorní hry či zpěvu nebo jako člen souboru. Hudební interpretace a tvorba je na naší škole realizována v podobě individuální výuky (hra na nástroj, sólový zpěv) a v podobě výuky kolektivní (např. komorní hra, souborová hra, čtyřruční hra, sborový zpěv).

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby

V oblasti Recepce a reflexe hudby žák postupně získává základní vědomosti z hudební teorie a dějin hudby, seznámí se s elementárními  hudebními formami. Samozřejmou součástí výuky je zpěv zejména lidových písní. Díky aktivnímu poslechu, se kterým se žák v hodinách setkává, je následně schopen poučeněji interpretovat hudební dílo a také ho hodnotit. Důležitým cílem výuky je tedy právě propojení a vzájemné využívání a přenášení vědomostí a dovedností z teoretické hudební činnosti do oblasti praktické a naopak.

Vzdělávací oblast Recepce a reflexe hudby je na naší škole realizována v podobě kolektivní výuky v předmětech Přípravná hudební výchova a Hudební nauka.

Vyučovací předměty

INDIVIDUÁLNÍ VÝUKA

Klávesové nástroje – klavír, varhany, keyboard, akordeon
Smyčcové nástroje – housle, viola, violoncello, kontrabas
Dřevěné dechové nástroje – zobcová flétna, příčná flétna, klarinet, saxofon
Žesťové dechové nástroje – trubka, lesní roh, tenor, baryton, pozoun, tuba
Kytara
Bicí nástroje
Sólový zpěv

KOLEKTIVNÍ VÝUKA

Dechový orchestr
Malý orchestr
Smyčcový soubor
Akordeonový soubor
Přípravný pěvecký sbor Chrast
Pěvecký sbor Chrast
Pěvecký sbor Hrochův Týnec

VÝUKA HUDEBNÍ TEORIE

Přípravná hudební výchova
Hudební nauka