Skip to content
Menu

Nový školní rok zahájíme v Chrasti ve středu 1. září od 9 hodin a v Hrochově Týnci ve čtvrtek 2. září od 13 hodin.

Základní informace budou k dispozici na nástěnkách v budově školy. Více informací se žáci a jejich rodiče dozvědí od vyučujících hlavních oborů.

 
 
Vaše ZUŠ J. N. Filcíka, Chrast