ZUŠ J. N. Filcíka v Chrasti

vzdělává žáky v hudebním a výtvarném oboru. Připravuje je pro aktivní amatérskou i profesionální uměleckou činnost.

  • učitelský sbor, zuš chrast
Housle

Hudební obor

Tato vzdělávací oblast žákovi umožňuje získávat a postupně rozvíjet techniku hry na zvolený hudební nástroj nebo zdravý a správný způsob zpěvu.

Pastelky

Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím výtvarné činnosti používat výtvarný jazyk jako umělecký prostředek komunikace.

Hráči na žestě

Dechový orchestr

Dechový orchestr zahájil svoji činnost po založení Lidové školy umění v Chrasti v r. 1968. Jeho vedoucím je p. Jaroslav Švadlenka.

J. N. Filcík

Historie

Hudební města Chrasti je bohatá. Z období baroka je známo několik kantorů, jejichž povinnosti zahrnovaly práci ve škole, ale byli i výbornými muzikanty.