Informace o platbě

  Informace o platbě

 • Třetí a další žák z rodiny: 50% sleva
 • Žák navštěvující dva obory (výtvarný): 50% sleva
 • Hra na druhý nástroj (saxofon, pozoun): 50% sleva
 • Hra na druhý nástroj (tuba, kontrabas): Zdarma

  Školné

 • Hudební Obor:
 • Individuální výuka: 300 Kč / měsíc (1 500 Kč / pololetí)
 • Skupinová výuka: 200 Kč / měsíc (1 000 Kč / pololetí)

 • Výtvarný Obor:
 • 250 Kč / měsíc (1 250 Kč / pololetí)
 • * V školném jsou zahrnuty povinné a nepovinné předměty dle učebních plánů.

  Způsob Platby

 • Bezhotovostní Platba: Převodem na účet školy:
  78-8177360227 / 0100

 • Hotovostní Platba: Za I. pololetí do konce září, za II. pololetí do konce února:
  • V Chrasti: Kancelář školy (čtvrtek 9-11h, 14-17h)
  • V Hrochově Týnci: Učebna č. 8 (pondělí 14-15h)
 • * Jiné platební podmínky po dohodě s vedením školy.

Hudební obor

Dělení studia

 • Přípravné Studium: pro 5 – 7leté žáky, 2 ročníky
 • Základní Studium I. Stupeň: 7 ročníků
 • Základní Studium II. Stupeň: 4 ročníky

Hudební interpretace a tvorba

Tato vzdělávací oblast žákovi umožňuje získávat a postupně rozvíjet techniku hry na zvolený hudební nástroj nebo zdravý a správný způsob zpěvu. Během studia žák získává základní hudební návyky, které následně využívá při interpretaci hudby nejen jako sólista, ale i jako spoluhráč komorní hry či zpěvu nebo jako člen souboru.

Recepce a reflexe hudby

V oblasti Recepce a reflexe hudby žák postupně získává základní vědomosti z hudební teorie a dějin hudby. Díky aktivnímu poslechu, se kterým se žák v hodinách setkává, je následně schopen poučeněji interpretovat hudební dílo a také ho hodnotit.

Nabízené nástroje

Pěvecké oddělení

 • sólový zpěv
 • komorní zpěv
 • sborový zpěv

Klávesové oddělení

 • klavír
 • varhany
 • akordeon

Smyčcové oddělení

 • housle
 • viola
 • violoncello
 • kontrabas

Hra na bicí nástroje

Dechové oddělení

 • zobcová flétna
 • příčná flétna
 • klarinet
 • saxofon
 • trubka
 • lesní roh
 • baskřídlovka
 • pozoun
 • tuba

Výtvarný obor

Dělení studia

 • Přípravné Studium: pro 5 – 7leté žáky, 2 ročníky
 • Základní Studium I. Stupeň: 7 ročníků
 • Základní Studium II. Stupeň: 4 ročníky

Výtvarný obor

Výtvarný obor umožňuje žákovi prostřednictvím výtvarné činnosti používat výtvarný jazyk jako umělecký prostředek komunikace. Žáci tak nalézají celoživotní vztah nejen k výtvarné kultuře a umění, ale hledají hlubší porozumění světu a jeho souvislostem. Učí se toleranci, empatii a spolupráci s ostatními. Výtvarné studium poskytuje základy výtvarného vzdělání v těchto disciplínách – v kresbě, malbě, grafice, dekorativních činnostech, modelování, objektové a akční tvorbě. Rozvíjí výtvarné dispozice žáků – vnímání, myšlení, vyjadřování, představivost, estetické cítění a tvořivost. Pomáhá vyhranit výtvarný názor a vnímání důležitosti vlastní tvorby jako součásti osobního celoživotního naplnění. Žáci se účastní regionálních i mezinárodních výtvarných soutěží. Při setkávání s výtvarnem získávají zážitky i kamarády na celý život.

Předměty

Přípravná výtvarná výchova

Přípravné modelování

Plošná tvorba

Prostorová a akční tvorba

Člověk a kultura